Hoe kom ik in het Actorregister Archeologie?

Er zijn twee manieren om in het Actorregister Archeologie te komen:

Als je voor 1 juli 2016 werkzaam was als KNA-actor: via de overgangsregeling met werkgeversverklaring

Het uitgangspunt van het CCvD Archeologie bij het instellen van een register is dat iedereen die voor 1 juli 2016 -gelegitimeerd- als KNA actor werkzaam was, zonder problemen over moet kunnen gaan naar het Actorregister Archeologie en dat daaraan geen nieuwe eisen gesteld worden (zie de BRL op pag. 72). Dus personen die vóór 1 juli 2016 als KNA actor actief waren en dit kunnen aantonen worden opgenomen in het Actorregister.  Op de SIKB website is een voorbeeld van een werkgeversverklaring te vinden. Link naar de verklaring. Voor deze bestaande actoren is de cursus en/of toets 'BRL Archeologie'  overigens niet verplicht, maar deze wordt door het CCvD Archeologie wel sterk aangeraden.

Let op: de actor Senior KNA Specialist is nieuw en deze valt daarom niet onder de overgangsregeling. 

Als je vanaf 1 juli 2016 actief wordt als KNA-actor

Om een (eerste) registratie als actor te verkrijgen moet je voldoen aan eisen aan opleiding- en werkervaring. Je kunt met verschillende bewijsmiddelen aantonen dat je aan de actor-eisen voldoet. De bewijsmiddelen bestaan onder meer uit diploma’s, publicaties, arbeidsovereenkomsten en/of opdrachtgeversverklaringen
(zie de BRL 4000, bijlage 4).

Hoe werkt de toets?

De toets op jouw actorschap ten behoeve van de registratie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, toetsende instelling. Er zijn verschillende toetsers waar uit gekozen kan worden. Deze toets betreft het verifiëren van de vereiste bewijsmiddelen en het vaststellen van de juiste status. De actor is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de benodigde bewijsmiddelen.

Klik hier voor de lijst van Toetsende Instellingen

Uitschrijven uit het register kan door:

Een schriftelijk verzoek te sturen aan

Secretariaat Actorregister
Postbus 420
2800 AK Gouda

Onder vermelding van je uit te schrijven actorstatussen en het registratienummer. Na ontvangst van het 'verzoek tot uitschrijven' ontvang je hiervan een bevestiging.

Indien je je in de toekomst opnieuw wil laten registreren als actor, geldt de reguliere procedure waarbij de bewijsmiddelen m.b.t. kennis en ervaring (zie BRL 4000, bijlage 4) opnieuw getoetst moeten worden door een daartoe gerechtigde toetsende instelling. Om misbruik te voorkomen moet je hierbij kenbaar maken dat je eerder bent toegelaten aan de hand van het registratiebewijs van je uw uitgeschreven actorstatus. Ook kan de toetsende instelling op eigen initiatief bij de Actorregistratie verifiëren of je eerder bent ingeschreven als actor. 

Tevens geldt bij uitschrijving het volgende:

  • Het vervallen van de eisen aan kennis (opleidingen) en publicaties (ingeval van een Senior-status).
  • Wordt het vereiste aantal werkervaringsuren, zoals dat geldt voor nieuwe actoren, gehalveerd, maar mag de werkervaring die je hebt  ingezet bij je eerdere toekenning van een actorstatus, niet opnieuw ingezet worden;
  • De doorlooptijd voor het opdoen van de werkervaringsuren, zoals die geldt voor nieuwe actoren, niet voor u van toepassing.

Nb Er wordt nog gewerkt aan de mogelijkheid van het on hold zetten van een registratie, waarbij je niet opnieuw getoetst hoeft te worden en werkervaringsuren/bij- nascholingpunten niet (geheel) vervallen. Dat vergt nog overleg. Zodra het kader daarvoor gereed is (naar verwachting begin 2018) wordt deze website met deze optie aangevuld.