Kosten toets en registratie Actorregister

Op verzoek van het CCvD Archeologie is een overzicht opgesteld van de kosten van het registreren van actoren binnen de archeologie. De kosten bestaan uit:

  • het toetsen van het dossier van de aanvrager door de toetsende instelling (TI)
  • het geregistreerd staan in het Actorregister.

De registratie en daarmee de kosten zijn telkens voor een periode van vier jaar.

Wat kost de toets?

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Het overzicht is gebaseerd op de ontwerpdocumenten voor de openbare reactieronde gedateerd 24 juni 2015.
  • De kosten voor voorbereiding (en daarmee externe beoordeling) verschillen per actor bij de registratie bijvoorbeeld door de wijze waarop informatie is bijgehouden en beschikbaar is. Hiervoor zijn in het overzicht aannames gemaakt, doch kunnen per organisatie en of actor sterk afwijken.
  • De tariferingsstructuur van certificeerders en toetsers is uiteraard niet eenduidig vast te stellen, dat zou ook gezien kunnen worden als verboden prijsafspraak. Er wordt dan ook vooral gewerkt met uren.
Kosten / inspanningen per functionaris per actorstatus (eens per vier jaar)Inspanning / kostenOpmerking
Eigen inspanning actor:
Samenstellen dossier, aanleveren conform format
2 – 16 uurDit is sterk afhankelijk van:
- wat is bijgehouden
- hoe dit is bijgehouden
- beschikbare info van (oud-) werkgever(s)/opdrachtgever(s)
Externe kosten:
Beoordeling door toetser
1 – 2 uurEr wordt uitgegaan van
- aanlevering conform format van de toetser
- lijst van toegestane opleidingen /
  etc. vanuit het CCvD

Wat kost het geregistreerd zijn?

De registratiekosten bedragen € 15,25 / jaar (prijspeil 2018), in een keer te voldoen voor een periode van vier jaar (dus € 61,--) (bedragen zijn exclusief BTW). Deze kosten zijn voor de administratieve handelingen en het in de lucht houden van het Actorregister door SIKB. Het bedrag is per persoon, ongeacht het aantal actor-statussen en wordt geïnd door de TI. De TI betaalt dit bedrag door aan SIKB.