23 juli 2021

Website Actorregister Archeologie vernieuwd

Website Actorregister Archeologie vernieuwd

Het Actorregister Archeologie heeft een nieuwe website. Een snel toegankelijke site met naast de bekende zoekfunctie alle relevante informatie voor (aankomende) KNA actoren met een registerstatus, hun werkgevers, opdrachtgevers en toetsers. Ook is op de vernieuwde site alles te vinden over het aanvragen of verlengen van actorstatussen. Daarnaast zijn handige informatiedocumenten te downloaden en is er een uitgebreide FAQ.  

 

De nieuwe site is 'slechts' de buitenkant van een grotere vernieuwing die 'onder de motorkap' heeft plaatsgevonden. Die vernieuwing was nodig om ook in de toekomst te blijven voldoen aan eisen aan privacy, beschikbaarheid van gegevens en technische ontwikkelingen. De vernieuwde site zal vanaf het najaar ook aan actoren de mogelijkheid bieden om hun eigen (basis)gegevens in te zien en zelf te wijzigen. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet naar meer betrokkenheid bij de eigen registerstatus. Over de voortgang en de nieuwe mogelijkheden zullen uiteraard alle actoren worden geïnformeerd.

Sluit menu