FAQ's

(Veelgestelde vragen)

Als je je voor de eerste keer wilt laten registreren in het Actorregister

Behorende bij BRL SIKB 4000 ‘Archeologie’, versie 4.1, inclusief onderliggende protocollen.

Algemeen

Hoe kom ik in het Actorregister?
Hoe werkt de beoordeling van het dossier bij een actorstatus?
Wie zijn de toetsende instellingen?
Wat is het Harmonisatieoverleg?

Wat is het moment dat een standaardrapport als bewijsmiddel kan dienen?

Wat zijn de bewijsmiddelen voor standaardrapporten?
Hoe werkt de beoordeling van het dossier bij een actorstatus?
Kan een literatuurlijst dienen als bewijsvoering voor controle van de werkelijke rapporten (pdf dan wel hard copy)?
Wat zijn de bewijsmiddelen voor de urenregistratie?

Bijzondere regelingen

Wat is de Maatwerkregeling?
Wat is de Hardheidsclausule (BRL SIKB 4000, bijlage 4, par 5)?

Als je je registratie in het Actorregister wilt verlengen

Behorende bij BRL SIKB 4000 ‘Archeologie’, versie 4.1, inclusief onderliggende protocollen.

Algemeen

Hoe werkt de verlenging van mijn actorstatus?
Hoe werkt de beoordeling van het dossier bij verlenging van een actorstatus?
Wie zijn de toetsende instellingen?
Wat is het Harmonisatieoverleg?

Bewijsmiddelen voor kennisactiviteiten bij verlengen (categorie A)

Hoe weet ik of ik punten voor onderhoud kan krijgen voor een specifieke kennisactiviteit (categorie A01 t/m categorie A24)?
Wat moet de inhoud zijn van activiteiten (congressen, cursussen, etc.) om in aanmerking te komen voor onderhoud?
Wat is een studiedag/terugkomdag zoals vermeld in categorie A07?
Wanneer is sprake van een internationaal congres / bijeenkomst zoals vermeld in categorie A10?
Wat is de bewijsvoering voor gevolgde cursussen?
Was is de bewijsvoering voor online congressen/webinars?

Bewijsmiddelen voor ervaringsactiviteiten bij verlengen (categorie B)

Wat zijn de bewijsmiddelen voor standaardrapporten?
Wat is het moment dat een standaardrapport als bewijsmiddel kan gelden?
Hoe kunnen publicaties meetellen uitgevoerd onder niet certificaat verplichte KNA protocollen (Specialistisch onderzoek, Bureauonderzoek en PvE)?
Kan een literatuurlijst dienen als bewijsvoering voor controle van de werkelijke rapporten (pdf dan wel hard copy)?
Wat zijn de bewijsmiddelen voor de urenregistratie?

Verlengen van een specifieke actorstatus

Hoe kan een KNA Archeoloog in rol van bevoegd gezag aan de onderhoudseisen van de actorstatus voldoen?
Hoe kan een KNA Archeoloog in rol van beleidsarcheoloog aan de onderhoudseisen van de actorstatus voldoen?
Wat is het benodigde aantal punten voor de verlenging van de actorstatus Senior veldtechnicus?
Wat is het benodigde aantal punten voor de verlenging van een Maatwerkactor?
Wat is het benodigde aantal punten voor de verlenging van een actorstatus verkregen via de Hardheidsclausule?

Verlengen via een opleidingsplan

Wat is een opleidingsplan en hoe wordt dat beoordeeld?
Hoe werkt de verlenging als een actor meedoet binnen een Opleidingsplan van de werkgever?
Als het Opleidingsplan niet voldoet aan de eisen van BRL SIKB 4000, dan kan de actorstatus van de actor niet via niet via die weg verlengd worden. De actor kan dan via een toetsende instelling een reguliere beoordeling aanvragen?
Wat moet een actor doen bij beëindiging van het dienstverband bij een gecertificeerde werkgever met een Opleidingsplan?
Sluit menu