Kosten Actorregister

Kosten toets en registratie Actorregister

Op verzoek van het CCvD Archeologie is een overzicht opgesteld van de kosten van het registreren van actoren binnen de archeologie. De kosten bestaan uit:

 

  • het toetsen van het dossier van de aanvrager door de toetsende instelling (TI)
  • het geregistreerd staan in het Actorregister.

 

De registratie en daarmee de kosten zijn telkens voor een periode van vier jaar.

Wat kost de toets?

De kosten voor toets verschillen per actor. Belangrijke factoren zijn de wijze waarop informatie is bijgehouden, hoeveel informatie er beschikbaar is, hoe deze wordt aangeboden aan de toetser en hoeveel statussen worden aangevraagd / verlengd. De toetsers hanteren daarbij ieder een eigen tariefstructuur, waarbij de een zich baseert op een afgesproken prijs en de ander op facturatie achteraf. Een actor kan zichzelf hierover laten informeren door de toetsende instelling.

 

Onderstaand is een overzicht van geschatte inspanning (dus niet kosten) gemaakt. Zoals hierboven aangegeven , kan dit per actor en per toetsende instelling sterk afwijken.

 

Kosten / inspanningen per functionaris per actorstatus (eens per vier jaar) Inspanning / kosten Opmerking

Eigen inspanning actor:

Samenstellen dossier, aanleveren conform format

2 – 16 uur

Dit is sterk afhankelijk van:

  • wat is bijgehouden
  • hoe dit is bijgehouden
  • beschikbare info van (oud-) werkgever(s)/opdrachtgever(s)

Externe kosten:
Beoordeling door toetser

1 – 2 uur

Er wordt uitgegaan van

  • aanlevering conform format van de toetser
  • lijst van toegestane opleidingen /etc. vanuit het CCvD

Wat kost het geregistreerd zijn?

De kosten zijn voor het Actorregister Archeologie bestaan uit de administratieve handelingen en het in de lucht houden van het Actorregister door SIKB. Hiervoor geldt een bedrag per persoon (ongeacht het aantal actorstatussen van die persoon) voor een periode van vier jaar. Het bedrag wordt geïnd door de toetsende instelling bij de eerste inschrijving en daarna bij de verlenging na vier jaar. De toetsende instelling betaalt dit bedrag door aan SIKB. 

 

Bekijk de kosten

Sluit menu