Welkom op de website van het Actorregister Archeologie

Sinds 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. De registratie van personen die werken als KNA-actor is verplicht gesteld door het CCvD Archeologie. Om als actor in het register te komen en te blijven moet je voldoen aan eisen ten aanzien van kennis en ervaring. De registratie geldt voor alle KNA-actoren. Nieuw zijn de eisen aan het onderhouden van kennis via een puntensysteem of via het opleidingsplan van je werkgever.

Geregistreerd blijven
Een inschrijving in het Actorregister vervalt automatisch na 4 jaar, tenzij je hebt gezorgd voor herregistratie. Het is dus belangrijk dat je, voor je registratie vervalt, kunt aantonen dat je aan de ervaringseisen en eisen voor bij- en nascholing hebt voldaan. Het is verstandig om de bewijzen van deelname aan bijvoorbeeld een congres, symposium te bewaren ten behoeve van een efficiënte toets door je toetsende instelling. Zorg dat je dit tijdig regelt met jouw toetsende instelling vóór het verlopen van de registratieperiode van 4 jaar. Zie voor meer informatie over herregistratie onder de tab Informatie op deze website.

De eisen aan opleiding, werkervaring en de eisen aan bij- en nascholing staan in bijlage 4 van de Beoordelingsrichtlijn (de ‘BRL’) 4000.

Onder de tab Inschrijven vind je meer informatie over de overgangsregeling en antwoord op de vraag of de cursus en/of toets 'BRL Archeologie' voor jou wel of niet verplicht is.

Onder de tab Raadplegen kan je zoeken in het register. In lijn met de wens van het archeologisch werkveld kan in het Actorregister alleen gezocht worden als je beschikt over het unieke registratienummer.

Onder de tab Kosten lees je meer over de kosten voor het toetsen en voor het geregistreerd zijn 

Onder de tab Informatie vind je o.a. een handreiking met rekenvoorbeelden en aanvullende regels over registratie en herregistratie.

Onder de tab Downloads vind je meer informatie over onder andere de wijze waarop de toets werkt en het format voor aanleveren van informatie bij je toetser en een format werkgeversverklaring.