Welkom op de website van het Actorregister Archeologie

Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. 

De registratie van personen die werken als KNA-actor is verplicht gesteld door het CCvD Archeologie. De registratie geldt voor zowel de volgens de Erfgoedwet verplichte KNA-protocollen, als voor de KNA protocollen waarvoor het halen van een certificaat vrijwillig is. 

Om als actor in het register te komen en te blijven moet je voldoen aan eisen ten aanzien van kennis en ervaring, net zoals het geval was volgens de ‘oude’ KNA. Nieuw zijn de eisen aan het onderhouden van kennis via een puntensysteem of via het opleidingsplan van je werkgever. Een inschrijving is daarom 4 jaar geldig. Het is dus belangrijk dat je voor je registratie vervalt je kunt aantonen dat je aan de eisen voor bij- en nascholing hebt voldaan. Geregistreerden zijn zelf verantwoordelijk voor hun hun her-registratie. 

De eisen aan opleiding, werkervaring en nascholing staan in bijlage 4 van de Beoordelingsrichtlijn (de ‘BRL’) 4000.

Onder de tab Inschrijven vind je meer informatie over de overgangsregeling en antwoord op de vraag of de cursus en/of toets 'BRL Archeologie' voor jou wel of niet verplicht is.

Onder de tab Raadplegen kan je zoeken in het register. In lijn met de wens van het archeologisch werkveld kan in het Actorregister alleen gezocht worden als je beschikt over het unieke registratienummer.

Onder de tab Kosten lees je meer over de kosten voor het toetsten en voor het geregistreerd zijn 

Onder de tab Downloads vind je meer informatie over onder andere de wijze waarop de toets werkt en het format voor aanleveren van informatie bij je toetser en een format werkgeversverklaring.