Verlengen actorstatus

Om een registratie als actor te verlengen moet je voldoen aan de onderhoudseisen aan kennis en werkervaring. Dit kan aan de hand van verschillende ‘activiteiten’, bijvoorbeeld het volgen of geven van cursussen, opleidingen en lezingen, bijwonen van congressen, schrijven van rapporten en het maken van uren binnen de KNA. Voor elke activiteit is één of meer punten te behalen. Na vier jaar (de onderhoudstermijn) moet je zowel in de categorie kennis als in de categorie ervaring een minimum aantal punten hebben.

Zo moet je voor de actorstatus Senior KNA Archeoloog minimaal 10 punten in de categorie ‘kennis’ en 5 punten in de categorie ‘ervaring’ behalen en moet je in totaal tenminste 25 punten behalen. De exacte eisen, inclusief puntentoekenning, zijn opgenomen BRL SIKB 4000, bijlage 4, paragraaf 3.

 

Net zoals bij de eerste inschrijving moet je het onderhoud van je actorstatus aantonen met verschillende bewijsmiddelen. De bewijsmiddelen bestaan onder meer uit diploma’s, publicaties, rapporten, arbeidsovereenkomsten en/of opdrachtgeversverklaringen. Als je denkt dat je aan de eisen voldoet en dit ook met bewijsmiddelen kan onderbouwen, dan kan je je aanmelden bij een onafhankelijke toetsende instelling. Deze voert de toets op de bewijsmiddelen uit.

Sluit menu