Nieuws

15 mei 2018
SIKB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring wil SIKB heldere en transparante informatie geven over hoe SIKB omgaat met persoonsgegevens.

12 oktober 2017
Het Actorregister is verbeterd ten behoeve van de beveiliging van uw persoonsgegevens. Dat betekent onder meer het installeren van ‘Captcha’ en het uitbreiden van het registratienummer. In verband hiermee hebben alle geregistreerden per mail een nieuw  registratienummer gekregen bestaande uit 8 cijfers. Dit nummer is actief vanaf 12 oktober 2017.