15 augustus 2023

Toelatingsregeling alternatieve MA diploma's

Regeling alternatieve MA diploma's

 Als iemand wil worden toegelaten tot het actorregister Archeologie als KNA Archeoloog maar niet beschikt over een Master (verder te noemen Ma) Archeologie zoals vereist in de BRL SIKB 4000 (paragraaf 3.5.2 en bijlage 4), kan in een aantal gevallen het curriculum toch voldoende archeologie bevatten om aan de gestelde kenniseis te voldoen. Dit wordt beoordeeld door de commissie opleidingen en bijscholing. Deze toelatingsregeling is vastgesteld door het CCvD Acheologie en vervangt de vroegere ‘Gelijkstellingsregeling’, die niet meer up-to-date was.

 

Link naar de regeling alternatieve MA diploma's 

Sluit menu